ประวัติการทำงาน

นายสุกิจ เจริญมุขยนันท์ 

Mr. Sukit Jaroenmukayanan

E-mail : sukit@outlook.com

Mobile : 081-878-6800

ประวัติการทำงาน

Aug 2009 – Present Headline Channel

เจ้าหน้าที่เทคนิค ดูแลระบบเสียง ดูแลเว็บไซด์ และSocialMedia

Dec 2013 – Jul 2014 Digital Media Manager @Show No Limit

Aug 2012 – Feb 2013 True Business Partner

Aug 2010 – Jul 2012 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด

SocialMediaManager ดูแลสื่อสังคมออนไลน์

Facebook, Twitter, Instgram @nokairlines

วางแผน พูดคุย ตอบคำถาม วางระบบ Call center online

Harmony Voice

เจ้าหน้าประสานงาน โปรแกรมรายการ

เจ้าหน้าที่ควบคุมเสียง

สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

ออกแบบกราฟฟิค หนังสือหมอชาวบ้าน

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

เจ้าหน้าที่ประสารงานโครงการ และ สื่อประชาสัมพันธ์

31Dec1999 ก่อตั้งเว็บ thaialbums.com เว็บไซด์ รวบรวมข้อมูลวงการเพลงไทย

ฝึกงาน / อบรม / เพิ่มพูนศักยภาพ

อบรมถ่ายภาพเบื้องต้นกับ นิตยสาร Shuterphoto

อบรมถ่ายภาพกับ อ.พูล เกษจำรัส central workshop

ฝึกงานกับ planet media production เรื่องการบันทึกเสียง ผ่านระบบ sonic

ฝึกงาน orang music studio เรื่องการบันทึกเสียง

ความสามารถพิเศษ

มีความรู้ ความเข้าใจในการการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการทำการตลาด CSR และการประชาสัมพันธ์เพื่อให้กับองค์กรและสินค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และงานส่งเสริมการตลาดอื่นๆ